Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza” – roboty związane z budową przepustów i przejść dla zwierząt

Miejsce: Rzeszów
Rok: 2013
Opis realizacji:

W ramach tego zadania wykonaliśmy:

  • Przepusty i przejścia dla zwierząt P2, P3, P4, P5, P6 oraz P7 z blach falistych o długościach od 34,00m do 45,00m
  • Przepusty P2s, Pp1 oraz DK4 z prefabrykatów żelbetowych Ø120cm oraz Ø80cm o długościach od 12,00m do 31,50m
  • Przejazdy gospodarcze PGD1, PGD2 i PGD3 z blach falistych o długościach od 46,50m do 62,50m