Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1915R Pstrągowa – Nowa Wieś w miejscowości Pstrągowa w km 4+800,00

Miejsce: Pstrągowa
Rok: 2014
Opis realizacji: Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1915R Pstrągowa – Nowa Wieś w miejscowości Pstrągowa w km 4+800,00