Remont mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Wyżne w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Barwinek w km 211+958

Miejsce: Radom-Barwinek
Rok: 2014
Opis realizacji: Remont mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Wyżne w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Barwinek w km 211+958