Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Jasło w km 138+797Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Jasło w km 138+797 w miejscowości Bielowy

Miejsce: Bielowy
Rok: 2014
Opis realizacji: Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Jasło w km 138+797 w miejscowości Bielowy