Rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia – ul. Warszawska” – budowa dwóch obiektów mostowych

Miejsce: Rzeszów
Rok: 2014
Opis realizacjiObiekt składa się z dwóch równoległych wiaduktów o szerokościach 16,76m (jezdnia w kierunku Radomia) oraz 13,26m (jezdnia w kierunku Rzeszowa). Przerwa między obiektami wynosi 2,72m co daje szerokość całkowitą obiektu równą 32,74m. Rozpiętości teoretyczne przęseł to: 22,25m + 32,46m, zaś łączna długość pomostu wiaduktów wynosi 54,71m.

Obiekty zostały posadowione na palach, podpory skrajne wykonano jako żelbetowe przyczółki masywne, natomiast podpory pośrednie jako owalne filary żelbetowe. Ustrój nośny wiaduktów stanowią stalowe dźwigary walcowane HL 920×344 oraz HL 920×653 zespolone z żelbetową płytą pomostu.