Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi nr ew. dz. 2898/4 w miejscowości Odrzykoń ul. Fredry w km 0+490 – 0+590

Miejsce: Odrzykoń
Rok: 2015
Opis realizacji: Osuwisko przy ul. Fredry w Odrzykoniu zostało zabezpieczone poprzez wykonanie ściany oporowej w technologii gruntu zbrojonego. Do stabilizacji osuwiska użyto zestawu siatek metalowych VIA-WALL B. Długość wykonanej ściany oporowej to 93,50m, na tym odcinku została także przebudowana droga gminna oraz zostały zamontowane bariery ochronne.