Wykonanie w systemie „zaprojektuj i zbuduj” zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do DK94 (Gwizdaj)”

Miejsce: Przeworsk
Rok: 2016
Opis realizacji: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i zbuduj” zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do DK94 (Gwizdaj)”