Remont dylatacji bitumicznej na moście przez rzekę Giełczew w miejscowości Pełczyn położonym w ciągu drogi krajowej nr 12 odcinek Piaski – Chełm w km 642+613

Miejsce: Pełczyn
Rok: 2014
Opis realizacji: Remont dylatacji bitumicznej na moście przez rzekę Giełczew w miejscowości Pełczyn położonym w ciągu drogi krajowej nr 12 odcinek Piaski – Chełm w km 642+613